top of page
About Us: Subscribe

Our Goldsmiths Story

740633_476695129033734_1623921072_o.jpg

เมื่อราวพุทธศักราช 2453  ณ  ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  นาย ฉื่น กิ๊ด หยี่  ได้มาตั้งรกราก ริเริ่มร้านทองเล็ก ๆ ใต้ต้นมะขามใหญ่ สร้างงานฝีมือด้วย ทอง นาก  เงิน  ด้วยเครื่องมือน้อยชิ้นเรียบง่าย แต่รุ่มรวยด้วยพลังสร้างสรรค์  จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ในชื่อ ...ช่างทอง  โคนมะขาม   
เวลาผ่านไป............
.........ต้นมะขามหยั่งรากลึกลงในผืนดินเดิม เมื่อ ยินดี ลูกสาวคนที่ หก ของนาย ฉื่น กิ๊ด หยี่  และนาง เป้า ปี๊ รับสืบทอดอาชีพช่างทองด้วยใจรัก มุ่งมั่น และแน่วแน่  ด้วยกำลังใจและพลังสร้างสรรค์ของคนคู่กายผู้มองการไกล  ร้านต้นมะขามช่างทอง ของนางยินดี และนายใช้ จึงได้พิสูจน์คุณค่าดั้งเดิมให้เป็นที่ประจักษ์ รังสรรค์งานฝีมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รักษาคุณค่าความงามตามธรรมชาติของเนื้อทองแท้ ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมต่อลูกค้า   กระทั้งราวปีพุทธศักราช 2500   ต้นมะขามยังคงแผ่รากหยั่งลึก ณ ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ผลัดใบ แตกกิ่งมิได้หยุดยั้ง ในชื่อ ต้นมะขามช่างทอง  ฟองจันทร์ หลานสาวคนโตของตายาย ลูกสาวคนแรกของพ่อแม่ ผู้ถือกำเนิดและเติบใหญ่ใต้ร่มมะขาม ท่ามกลางบรรยากาศการรังสรรค์งานศิลปะด้วยฝีมืออันมีเอกลักษณ์ ตั้งแต่การหลอม ตี ดึง ร้อย เชื่อมข้อ ออกแบบลาย สลัก ขัดเงา เธอได้เฝ้าสังเกต ซึมซับ ฝึกฝนการทำทองด้วยความมุ่งมั่น ดังนั้น เมื่อพ่อจากไปก่อนวัยอันควร ในปี พ.ศ. 2503 เธอจึงเข้ารับหน้าที่สืบทอดอาชีพช่างทองต่อจากพ่อได้อย่างสมบูรณ์ ขยายกิจการออกไปทั้งในถิ่นเดิมและจังหวัดอื่น ๆ  
เกือบ ๑๐๐ ปีผ่านไป เมล็ดจากมะขามต้นเดิม เดินทางมาหยั่งรากลงที่อยุธยา อดีตราชธานี และกรุงเทพมหานคร ภายใต้ร่มเงาของต้นมะขามต้นใหม่ ช่างทองรุ่นที่สี่ ได้สืบสานอัจฉริยภาพ และทุ่มเทความสามารถเพื่อจะถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งทองเนื้อแท้ที่ไม่สามารถหาใดเทียม อันจะติดตรึงใจลูกค้าสืบไป

About Us: About Us
About Us: About Us

Subscribe

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

When you are wearing a masterpiece by TMKexperience, you are not only wearing quality gold or jewelry, you are wearing lasting heritage that has transcended from generation to generation. Breathtaking designs and mesmerising quality of their gold have been highly acclaimed among their loyal customers, and many of them select only the best of everything. TMKexperience excels in both traditional and modern crafts of gold creation. They are renowned for their talents in transforming quality gold, gold-bronze, silver, and all kind of precious stones into jewelry that will melt the hearts of the onlookers and will live on for ages.

We are proud to present TMKGOLD , the traditional Thai goldsmith, founded in 1910. Our unique competencies are in art and management of precious metals. We have intention to create exceptional value in a culture of art, innovation, trust and respect for our customers. We will try every effort to provide high quality products and services, including solutions to the need of our customers. Our establishment has an excellent reputation for quality, reliability and services. We are one of the unique jewelry shop specialized in made to order handicraft artistic Thai jewelry, especially jewelry for collection.

Heritage lives on......

From AngThong to Ayutthaya to Bangkok and Online customer, you will discover the same incomparability and the same quality of the same "ต้นมะขามช่างทอง" family, that promises only ultimate satisfaction.

Around the year 1910, on the quiet bank of the Menam Noi(Noi River) in the San Chao Rong Tong disrict Wiset Chaichan, Ang Thong, Thailand. Mr. Chen Kid Yee came and set up trade as a goldsmith under the shade of a big tamarind tree. With few simple tools but fertile imagination and masterly skills, he crafted works of gold, gold-bronze and silver. Aad later on, He won fame as the Goldsmith of the Tamarind Tree. As time went by… The Tamarind Tree was deeply rooted in the same forbearing earth. With devotion and tenacity, Mrs. Yindee, sixth daughter of Mr. Chen Kid Yee and his wife, Mrs. Pao Pee, continued the family trade with encouragement, foresight and flair from her life partner, Mr. Chai, the Tree grew and bore the fruits of its original worth… … Unique craftsmanship and designs. … Care of the natural beauty of gold. … Honesty and fairness to valued customers.

Until the year 1957, The Tamarind Tree still  stood firm on the river bank, its foliage 
      incessantly renewed, its branches continuously spreading. Mrs. Fongchan, eldest daughter, was born and bred under the shade of the Tamarind Tree amidst the atmosphere of unique artistic creation. From smelting to designing, creating and polishing Mrs.Fongchan took to the practice with stamina and determination. When her father passed away before his time in 1960, she took over the business, which has been carried on with success until today. The business has been expanded into her locality and other provinces. Almost a hundred years have passed. The seedlings of the old Tamarind tree have come, along with it, legacy, to Ayutthaya, the ancient capital, as well as Bangkok, the modern capital. Under the shade of the new Trees, the fourth descendants of the legendary goldsmith will dedicate themselves to carry on    the spirit of the original Tamarind    Tree Goldsmiths as well as    the distinctive family tradition of the  art of gold creation.

The creation of a collection begins with inspiration, passion and a feeling for motifs. It is a creative process that requires time and an positive attitude to new things. our artists, goldsmiths and fashion stylists incorporate their knowledge and creativity into every single step of production.

ETHICALLY SOURCED GOLD      

Strict environmental best-practices,  Minimal impact to local communities, Fair labor practices, Non-manmade chemical alloys, Cadmium free soldering and plating    

We only source metals which are held accountable to stricter environmental best-practices. and/or certified member of RJC (Responsible Jewellery Council), and/or LBMA (London Bullion Market Association)  to ensure minimal impact to local communities.

All companies within the membership of RJC and LBMA must have activities that are closely related to the London market gold bullion. These activities include trading, broking, shipping and storage, mining and refining, inspection and assaying and research.  LBMA's Responsible Sourcing programme for precious metals protects the integrity of the global supply chain for the wholesale precious metals markets.  Vital to the credibility of the standards is the broad scope, which includes measures to combat money laundering, terrorist financing and human rights abuses globally.

At some point cadmium became a popular replacement for lead in jewellery, likely due to an increase in lead restrictions. Cadmium is used to add mass and weight to jewellery and can add a shiny finish. Cadmium has a lower melting point than metals such as zinc, reducing the energy required to melt it into shape.

we offers cadmium free soldering and plating jewellery collection. Cadmium is a dangerous heavy metal and a known carcinogen. The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) lists cadmium as the number 7 most significant threat to human health, based on its frequency, toxicity, and potential for human exposure. Cadmium has a half life in the body around 10-30 years, meaning that a single exposure event can stick around for nearly a lifetime. 

As the value of jewellery is essentially a weight of pure gold, it can be exchanged or sold in the future as easily as it was purchased. We offers trading service, which allows you to sell or exchange your jewellery at the daily precious metal current value. (excluded premium design and labour cost). 

We founded TMKGOLD with one goal in mind: giving our customers a fair, rewarding and enjoyable shopping experience. We conduct business according to the same values, knowing that better service equals loyal customers.

Buying from local artisans supports the local economy and allows you to connect more closely with the creator of the piece. It can also contribute to preserving traditional craftsmanship.

tama logo
bottom of page