top of page

พบ 489 รายการสำหรับ ""

สินค้า (480)

ดูทั้งหมด

หน้าเพจอื่น ๆ (9)

  • FAQ | ต้นมะขามช่างทอง

    Top of Page FAQ Contact us มีวิธีคำนวณราคาสินค้าอย่างไร? การคำนวณราคาสินค้า { น้ำหนักทอง(กรัม) ÷ 15.2 } x ราคาทองต่อบาท = ราคาเฉพาะค่าทอง ราคาเฉพาะค่าทอง + ผลรวมค่าทำ + ผลรวมค่าเพชรหรือพลอย(ถ้ามี)= ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เครื่องคำนวณราคาทอง ไปที่หน้า Plans & Pricing วิธีการคิดค่าทองต่อบาท(15.2 กรัม) ทอง 96.5% คิดราคาตามประกาศสมาคมฯ ราคาทอง 99.99 คิดราคาบวกเพิ่ม 5% จากราคาทองคำแท่ง ราคาทอง 90% คิดราคาบวกเพิ่ม 1.5% จากราคาทองคำแท่ง ราคาทอง 750(18K) คิดราคาบวกเพิ่ม 30% จากราคาทองคำแท่ง ราคานาก 10K คิดราคา ลด 45% จากราคาทองคำแท่ง เงินแท้ บาทละ 800 - 1500 **เฉพาะค่าทอง ไม่รวมค่าทํา สําหรับคํานวณราคาสินค้าบนเวปไซต์ **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า Plan&Pricing เช็คราคาทองปัจจุบันจากที่ใหน? ให้ยึดตาม ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ของ สมาคมค้าทองคำฯ วิธีการคิดค่าทองต่อบาท(15.2 กรัม) ทอง 96.5% คิดราคาตามประกาศสมาคมฯ ราคาทอง 99.99 คิดราคาบวกเพิ่ม 5% จากราคาทองคำแท่ง ราคาทอง 90% คิดราคาบวกเพิ่ม 1.5% จากราคาทองคำแท่ง ราคาทอง 750(18K) คิดราคาบวกเพิ่ม 30% จากราคาทองคำแท่ง ราคานาก 10K คิดราคา ลด 45% จากราคาทองคำแท่ง เงินแท้ บาทละ 800 - 1500 **เฉพาะค่าทอง ไม่รวมค่าทํา สําหรับคํานวณราคาสินค้าบนเวปไซต์ **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เช็คราคาทอง คิดค่าบริการ หรือค่าทำสินค้าอย่างไร สินค้าประเภททองล้วน ทอง 96.5% เริ่มต้นบาทละ 1,800 - 15,000 บาท ทอง 99.99 เริ่มต้นบาทละ 4,000 - 15,000 บาท ทอง 90% เริ่มต้นบาทละ 4,800 - 15,000 บาท ทอง750 เริ่มต้นบาทละ 4,800 - 12,000 บาท บวกเพิ่ม 10% ของราคาสินค้า (ค่าทอง + ค่าทํา)ยังไม่รวมค่าแบบหรือสั่งทำ ทอง 50% เริ่มต้นบาทละ 4,800 - 8,000 บาท บวกเพิ่ม 10% ของราคาสินค้า (ค่าทอง + ค่าทํา)ยังไม่รวมค่าแบบหรือสั่งทำ เงินแท้ เริ่มต้นบาทละ 1,800 บาท ค่าออกแบบ ทํางานสั่ง บวกเพิ่ม 10% ของราคาสินค้า (ค่าทอง + ค่าทํา) สินค้าที่มีเพชรพลอย อื่นๆ ประกอบ ทอง 96.5% เริ่มต้นบาทละ 4,800 - 15,000 บาท ทอง 99.99 เริ่มต้นบาทละ 7,500 - 15,000 บาท ทอง 90% เริ่มต้นบาทละ 7,500 - 15,000 บาท ทอง750 เริ่มต้นบาทละ 5,500 - 12,000 บาท บวกเพิ่ม 15% ของราคาสินค้า (ค่าทอง + ค่าทํา + ค่าเพชรพลอย อื่นๆ)ยังไม่รวมค่าแบบหรือสั่งทำ ทอง 50% เริ่มต้นบาทละ 5,500 - 10,000 บาท บวกเพิ่ม 15% ของราคาสินค้า (ค่าทอง + ค่าทํา + ค่าเพชรพลอย อื่นๆ)ยังไม่รวมค่าแบบหรือสั่งทำ เงินแท้ เริ่มต้นบาทละ 2,500 บาท ค่าออกแบบ ทํางานสั่ง บวกเพิ่ม 15% ของราคาสินค้า (ค่าทอง + ค่าทํา + ค่าเพชรพลอย อื่นๆ) ทองคําแท่ง แท่ง 5 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าทํา (ตํ่ากว่า 5 บาทมีค่าบริการแท่งละ 400 บาท) ค่าบริการนําเข้า หรือสินค้า ซื้อจากที่อื่น คิดราคาตามจริง ซื้อเข้าและขายออก คิดค่าบริการ บวกเพิ่มหรือหัก 0.75% - 3% ของราคาสินค้า ค่าแบบ 10% - 15% เฉพาะลายที่ลูกค้าสั่งทำ **เฉพาะสินค้าค่าทํา จาก TMK Gold เท่านั้น ไม่รวม เพชร พลอยอื่นๆ สําหรับคํานวณราคาสินค้าบนเวปไซต์ **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รับเปลี่ยนหรือรับซื้อคืนสินค้าหรือไม่ สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อจาก ทามา จิวเวลรี่ ต้นมะขามช่างทอง หากซื้อแล้วต้องการนำมาขายคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า จะต้องคำนวณราคาขายคืนใหม่ ณ วันและเวลาที่นำมาขายหรือเปลี่ยน นำทองเก่าตีราคา แลกสินค้าใหม่ บวกให้เพิ่ม 3% จากราคารับซื้อปรกติ ตัวอย่างการรับซื้อคืน ซื้อจาก TMK Gold ทอง 96.5% หัก 5% จากราคาทองคําแท่ง 96.5%รับซื้อ ทอง 99.99 บวก 1.5%*** ราคาทองคําแท่ง 96.5%รับซื้อ ทอง 90% หัก 30% จากราคาทองคําแท่ง 96.5%รับซื้อ ทอง750 หัก 40% จากราคาทองคําแท่ง 96.5%รับซื้อ ทอง 50% หัก 70% จากราคาทองคําแท่ง 96.5%รับซื้อ ซื้อจากที่อื่น หรือชํารุด ทอง 96.5% หัก 8% หรือมากกว่า ทอง 99.99 หักไม่เกิน 5% หรือ ได้ราคาเท่ากับทองคําแท่ง 96.5 ทอง 90% หัก 45% หรือมากกว่า ทอง750 หัก 55% หรือมากกว่า ทอง 50% หัก 85% หรือมากกว่า ทองคําแท่ง คิดราคาตามประกาศสมาคมฯ ***เฉพาะ ลายสาน แพดดิ้ง โซ่รถไฟ เสือโคร่ง หูกระต่าย หรือ สินค้าประเภทมี NFT ดูราคารับซื้อโดยใช้เครื่องคำนวณราคา คลิ๊กที่นี่ การรับซื้อคืนสินค้า ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวสินค้า และสภาพของสินค้า ณ วันที่มาขาย เมื่อขายหรือเปลี่ยน ราคาอาจไม่ตรงตามตัวอย่างข้างล่างนี้ เฉพาะค่าทองที่ซื้อจาก TMK Gold เท่านั้น ไม่รวมเพชรพลอยอื่นๆ ไม่รับซื้อคืนพลอยหรือส่วนประกอบอื่นๆ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางร้านรับซื้อ การขายคืนสินค้าอาจจะไม่ได้เงินในทันที หลังจากทางร้านตรวจสอบสินค้าที่นำมาคืนและตกลงราคารับซื้อได้แล้ว ทางร้านจะทำการโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคาร หรือ โอนผ่าน crypto currency เท่านั้น การขายคืนสินค้าประเภททอง หรือจิวเวลรี่ ผู้ขายต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง ​รับประเมิน ตีราคาเครื่องประดับ ฟรี หรือ แบบออกจดหมายรับรอง คิดราคา 3% จากราคาประเมิน หรือขั้นต่ำ 1500 บาท มีการรับประกันสินค้าอย่างไร? สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อจาก ทามา จิวเวลรี่ มีการรับประกัน ชุบ ล้างซ่อม ฟรีค่าทำ ระยะเวลารับประกัน สูงสุด 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า เว้นแต่ทางร้านผู้ขายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขรับประกันต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการต่อเติมหรือแก้ไข มาก่อน และ ต้องมีใบรับประกันที่ทางร้านออกให้ หรือใบเสร็จรับเงินที่ซื้อไปมาด้วยทุกครั้ง Store policy ผ่อนชำระ หรือแบ่งจ่ายค่าสินค้าเป็นรายเดือนได้หรือไม่ 👑ออมทอง 0% ไม่มีค่าธรรมเนียม 📠สามารถทำรายการทางออนไลน์ 100% 📈ตีราคาขายคืนได้ก่อนครบกำหนด 🚲จัดส่งสินค้าฟรีเมื่อออมครบ วิธีการชำระเงิน ชำระโดยเงินสด (มาชำระที่ร้าน หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคาร) ชำระโดยบัตรเครดิต ใช้ทองเก่าตีราคาตามราคาตลาด เพิ่มเติม.....รับผ่อนชำระ ผ่านบัตรเครดิตธนาคาร (กรุงเทพ หรือ กรุงศรีฯ) กรุณาสอบถามรายละเอียดหน้าร้าน โทร 0816848000 เครื่องประดับที่มีตราสัญลักษณ์ 90% หรือ 96.5% หรือ 99.99% หรือ 750 หมายความว่าอย่างไร เครื่องประดับทุกชิ้นจะมีตราสัญลักษณ์ บอกปอร์เซ็นทอง ที่นำมาผลิตชิ้นงานนั้นๆ เช่น แหวนทอง 90% ฝังพชร หมายความว่า แหวนวงนี้ใช้ทอง 90% เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตตัวเรือน ซึ่งในกระบวนการผลิต อาจมีใช้ทองเปอร์เซ็นที่ต่ำกว่าเป็นส่วนประกอบ ตัวอย่าง** สร้อยทองที่มีปั้มตรา 96.5% หนัก 1 บาท คือ สร้อยที่ใช้ทองคำแท่ง 96.5% เป็นส่วนประกอบหลัก (สร้อยที่ทำมานี้ประมาณ 95% คือทองคำ99.99 ที่เหลือคือโลหะอื่นนำมาผสม แล้วแต่เทคนิคของแต่ละช่าง หรือ แต่ละแบบ) มาผลิตเป็นสร้อยหนักรวม 15.2 กรัม แต่เมื่อนำสร้อยนี้มาหลอมรวม ค่าของทองจะไม่เท่ากับทองคำแท่ง 96.5 (การผลิตทองคำแท่ง 96.5% มีขั้นตอนอื่นอีก) ชิ้นงานที่มีปั้ม 99.99 หมายความว่า ใช้ทอง 99.99 เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต ในกระบวนการผลิตลายต่างๆอาจมีทองเปอร์เซ็นที่ต่ำกว่าเจือปน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบ หรือเทคนิควิธีการของช่างทอง ชิ้นงานที่มีปั้ม 750 หมายความว่า ใช้ทอง 18K(750) เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต ในกระบวนการผลิตลายต่างๆอาจมีส่วนผสมเงิน ทองแดงหรือพาลาเดียมเจือปน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบ หรือเทคนิควิธีการของช่างทอง ตัวอย่างกฎและข้อกำหนดเครื่องหมายเปอร์เซ็นทอง(สหราชอาณาจักร) PRACTICAL GUIDANCE IN RELATION TO THE HALLMARKING ACT 1973 INFORMATION FROM THE ASSAY OFFICES OF GREAT BRITAIN https://www.assayofficelondon.co.uk/media/1818/2128-hallmarking-guide-pressready_oct2016.pdf ตัวอย่างกฎและข้อกำหนดเครื่องหมายเปอร์เซ็นทอง(อเมริกา) National Gold and Silver Marking Act By Stuller | August 15, 2012 National Gold and Silver Marking Act On October 1, 1981, revised Section 295 of Volume 15 of the United States Code, the law governing requirements for gold and silver marking, , which is commonly known as the National Gold and Silver Marking Act, went into effect. Originally enacted in 1906, this law never required one to indicate quality. However, if quality was affirmatively disclosed, it had to be accurate within one half Karat (without solder) or one Karat (with solder, article assayed in its entirely) from the disclosed mark. Criminal sanctions could be imposed for violations. In 1961, this Act was amended to require the additional disclosures of the name or registered trademark of the firm responsible for the quality guaranty. This law was amended in 1970 to provide for civil penalties via private legal action. Now, the fineness tolerances for gold articles are considerably tightened. Signed into law in 1976 and effective on October 1, 1981, Section 295 was revised to further regulate precious metal standards by more stringently specifying the proportion of gold with and without solder, making gold as good as gold. Since October 1 has passed, the following stricter requirements apply. In the case of gold or any of its alloys imported, exported, or transported through interstate commerce, actual fineness shall not be less by more than 3/1000ths parts (without solder) or 7/1000ths parts (with solder taken into account). While the law requires that gold and silver carrying a quality mark also carry the registered trademark of the person or organization responsible for the guarantee of quality, there is no United States law requiring that gold or silver be quality marked in the first place. If a quality mark appears, so must the trademark. Whereas a quality mark alone is meaningless, the appearance of a trademark serves to assign the responsibility for fraudulent quality marks. A quality mark represents the stated standard. The presence of the manufacture’s trademark is an important assurance that the ration of gold to alloy as represented by a stamp on the article is accurate, thus making it conform with the law. On the pragmatic level, such a measure is valuable primarily to distributors and retailers who can hold the manufacturer responsible in case a quality mark is found to be an exaggeration, thereby relieving themselves from responsibility in the chain of distribution. If, however, a quality mark is unaccompanied by a manufacturer’s trademark, it is the distributor and/or retailer who will be held accountable for having passed fraudulently marked goods onto the public. A trademark is an assurance of quality. It is a permanent record of origin and an assumption of responsibility. It is clearly for the benefit of both distributors and retailers to make certain that each and every gold and silver item purchased is inscribed with a quality mark and is inscribed with a trademark, in accordance with the law. IMPORTANT: The application of this mark is required to be identical to the means used in applying the quality mark, and must be at least as large as and positioned as close as possible to the quality mark. Requiring that manufacturers remain wholly accountable for the quality of their gold and silver items, this law offers distributors and retailers a degree of assurance in the value of their products. Since tolerance standards are much higher than before, there may be a particular urge on the part of some members of our industry to bypass the requirements of signature presence on their gold and silver goods. Anyone who wants to keep his own standards high should remain alert, demanding that others do not try to side-step the law. The Federal Trade Commission’s Guides for the Jewelry Industry contain additional prohibitions of which industry members should be aware. JVC members have copies of the National Gold and Silver Marking Act, as well as our recommendations for revision of the current Guides, which we submitted on January 8, 1981. Reference to these Guides and the Stamping Act is advised for full understanding of the law. --Jewelers Vigilance Committee JVC’S How to Obtain a Trademark Kit Prepared Exclusively for the use of JVC Jewelers Vigilance Committee 25 West 45th Street, Suite 400 New York, NY 10036 (800) JOIN JVC (212) 997-2002 (212) 532-2217 fax internet: http://jvc.polygon.net Copyright 1989 J.V.C., Inc. มีวิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)อย่างไร? การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคารวมสินค้า - ราคาทองที่ได้รับยกเว้นภาษีตามกฏหมาย = จำนวนเงินที่นำมาคิดภาษี (จำนวนเงินที่นำมาคิดภาษี x 7%) = ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมาย วิธีคำนวณ ราคารวมสินค้า = ค่าทอง + ค่าทำ + ค่าเพชรพลอย อื่นๆ(ถ้ามี) ราคาทองที่ได้รับยกเว้นภาษีตามกฏหมายดูได้จาก สมาคมค้าทองคำ ตารางคำนวณราคาสินค้า มีหน้าร้าน สามารถชมสินค้าจริงได้ที่ใหนบ้าง ชมสินค้าที่สาขา กทม เดอะคริสตัลปาร์ค ประดิษฐมนูธรรม อาคารออลซีซั่น ถนนวิทยุ Metaverse gallery รายละเอียดตามลิ้งนี้ Visit Us เวลา เปิด - ปิด ของสาขา? อาคารออลซีซั่น ถนนวิทยุ Mon - Fri: 10:30am - 6:30pm เดอะคริสตัล ถนนประดิษฐมนูธรรม Mon - Fri: 10:00am - 6:30pm Sat - Sun สำหรับลูกค้าที่นัดล่วงหน้า Contact us? Visit us About us Contact us สาขาจังหวัดอยุธยา เปิด 11am - 7:30pm เปิดทุกวัน สาขาอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เปิด 9am - 5pm หยุดทุกวันพุธ แนะนำการดูแลรักษาสินค้าอย่างไร? การดูแลรักษาสินค้า สินค้าจาก ต้นมะขามช่างทอง และ ทามาจิวเวลรี่ โดยต้นมะขามช่างทอง ทุกชิ้นทำจากวัสดุที่มีมูลค่าสูง และ เพชรหรืออัญมณีมีค่า และต้องการ การดูแลรักษาแบบเฉพาะแล้วแต่สินค้าแต่ละชิ้น การใช้สินค้าจากร้านควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า และเช็ดให้แห้งก่อนเก็บทุกครั้ง เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้า ควรปรึกษาร้านผู้จำหน่ายสินค้าให้ หรือ ติดต่อทีมช่าง และทีมบริการของ ทามา จิวเวลรี่ โทร 0816848000 What are the payment options? We accepted Wire transfer via Bank account Cash (In-Store only) Credit card Cryptocurrency (BTC, ETH, USDC, USDT, PAXG, XAUT, ADA) Gold exchange please go to Plans & Pricing page for payment information. Do you offer make to order service? Yes we do., Processing an Order Upon receipt of a purchase order, TAMAJEWELRY will provide an order acknowledgement and approval drawings along with a product delivery date. We realize that it is a lot of work to sign the acknowledgement and drawings, but since we handcrafted everything to order we have found this to be the best way to ensure that we produce exactly what you want and need. If requested, TAMAJEWELRY will coordinate directly with you, to process the approval drawings for your project (this is our preference and leads to the fewest mistakes). TAMAJEWELRY will not start production without signed approval drawings or sample picture and final credit arrangements. Once your order is released for production, the product may be produced at any time. Any changes to the order after release may result in additional costs. Since all products are handcraft for the order, we will do our best to minimize costs for all change orders. Contact us FAQ Contact us

  • ต้นมะขามช่างทอง | Family Goldsmith SINCE 1910 | Tama Jewelry co. กรุงเทพมหานคร

    ต้นมะขามช่างทอง Est .1910 ชมสินค้าทางออนไลน์ SHOP ผลิตโดยตรงจาก ช่างทองมืออาชีพ จัดส่งปลอดภัย มีรับประกัน รับซ่อม ชุบใหม่ ตีราคาซื้อคืน ชำระเงินได้หลายแบบ หรือแลกเปลี่ยนสินค้า สร้อยคอ ลายเสือโคร่ง ทอง 99.99 ยาว 26.5 นิ้ว ฿133,053.00 ราคา ฿2,924.24 / 1กรัม ฿2,924.24 ต่อ 1 กรัม ภาษี รวม | จัดส่งฟรี* ดูรายละเอียด ต่างหูใบไม้ ทอง 99.99% หนัก 3.44 กรัม ฿13,133.00 ราคา ฿3,817.73 / 1กรัม ฿3,817.73 ต่อ 1 กรัม ภาษี รวม | จัดส่งฟรี* ดูรายละเอียด กำไลข้อมือลายโซ่รถไฟ ทอง 96.5 ฿195,919.00 ราคา ฿2,679.78 / 1กรัม ฿2,679.78 ต่อ 1 กรัม ภาษี รวม | จัดส่งฟรี* ดูรายละเอียด กรอบพระลายสาน ทอง 99.99 หนัก 6.64 กรัม ฿34,447.00 ราคา ฿5,187.80 / 1กรัม ฿5,187.80 ต่อ 1 กรัม ภาษี รวม | จัดส่งฟรี* ดูรายละเอียด แหวนลายข้อมะขามท้องกลม ฿19,377.00 ราคา ฿4,354.38 / 1กรัม ฿4,354.38 ต่อ 1 กรัม ภาษี รวม | จัดส่งฟรี* ดูรายละเอียด เข็มขัดทองเก่า ลายเกลียวโบราณหน้ากว้าง 1 นิ้ว ฿699,712.00 ราคา ฿3,581.84 / 1กรัม ฿3,581.84 ต่อ 1 กรัม ภาษี รวม | จัดส่งฟรี* 5%OFF มีชิ้นเดียว (เฉพาะสั่งทางออนไลน์) ดูรายละเอียด กระเป๋าทองลายใบไม้ ฿901,716.00 ราคา ฿2,762.02 / 1กรัม ฿2,762.02 ต่อ 1 กรัม ภาษี รวม | จัดส่งฟรี* ดูรายละเอียด คลิปหนีบเนคไทลายใบไม้ ทอง90% ฿19,396.00 ราคา ฿3,098.40 / 1กรัม ฿3,098.40 ต่อ 1 กรัม ภาษี รวม | จัดส่งฟรี* ดูรายละเอียด ตัวอย่างสินค้า เช็คราคาทองประจำวัน Next เลือกทองคุณภาพดีที่สุดมาทำเครื่องประดับ ทองคำบริสุทธิ์ ต้นมะขามช่่างทอง ให้ความสำคัญกับความบริสุทธิ์ของทอง เรายังเลือกใช้ทองจากบริษัท ที่ทำเหมืองถูกต้องตามกฏหมาย และยังต้องเป็นสมาชิก ของ RJC (Responsible Jewellery Council), and LBMA (London Bullion Market Association) เพื่อให้แน่ใจว่า ทองที่นำมาผลิตเป็นทองคุณภาพดีที่สุด ​ มีแหล่งที่มาอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ การทำเหมืองทองต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยหลังจากทำเหมืองเสร็จแล้วพื้นที่ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติภายใน 5 -10 ปี มีการใช้แรงงานถูกต้องเป็นธรรม ทองคำบริสุทธิ์ไม่มีสารอื่นปนเปื้อน ไม่ผสมสาร cadmium เหมือนจิวเวลรี่ทั่วไปในตลาด ทอง RSC จะมีสัญลักษณ์ [ RSC99.99 ] บนตัวเรือน สัญลักษณ์ [ r ] สำหรับ ทอง 100% รีไซเคิลเพื่อช่วยลดการทำเหมือง ​ มูลค่าสินค้า และการประกันราคา การตีราคาสินค้าเมื่อทางร้านรับซื้อคืน จะตีราคาให้กับความบริสุทธิ์ของทอง เราใช้ทองคุณภาพดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ทอง 99.99 หรือการผสมทองให้เป็นทองเปอร์เซ็นอื่น เราเลือกใช้ส่วนผสมที่ดีที่สุด เน้นความบริสุทธิ์ ไม่ทำร้ายผิวเมื่อสวมใส่ (hypoallergenic) ​ รับประเมินราคาเครื่องประดับฟรี ส่งรูปและรายละเอียดสินค้า Contact us รับซื้อคืนตามราคาตลาด (รับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ราคาสูง) ดูรายละเอียดราคาที่่หน้า Plan & Pricing แจงรายละเอียดราคาสินค้า แยกเป็นค่าทองและค่าทำที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้ารู้มูลค่าที่แท้จริงของสินค้า เราได้จัดทำโปรแกรมคำนวนราคาสินค้าให้ลูกค้า ลูกค้าสามารถเข้าใช้โปรแกรมตัวอย่างการคำนวนราคาสินค้าได้ที่ หน้าเวป Plan & Pricing สามารถเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสำหรับการลงทุนได้ หรือแบบเก็บไว้ระยะยาวได้ การออกแบบและสั่งทำ รับสั่งทำ งานทอง งานจิวเวลรี่ โดยใช้นักออกแบบและช่างทองมืออาชีพ (Designer, Goldsmith, Artist, financer, Engineer and Stylist) และใช้อุปกรณ์คุณภาพสูงทีสุด และเครื่องมือที่ออกแบบพิเศษโดยช่างของเราเอง อุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องประดับที่มีคุณภาพเพื่อให้ช่างทองสร้างสรรค์งานทองออกมาให้ดีที่สุด การทำทองแบบ งานทองทำมือ สร้างสรรค์ลวดลาย จากประสบการณ์กว่า 100 ปี ในการสืบทอดการทำทองและยังได้พัฒนาคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าได้รับสินค้าที่ทำด้วยความใส่ใจ และสามารถเก็บไว้เป็นมรดกเพื่อส่งต่อให้ผู้อื่นได้ ​ แบบที่ลูกค้าสั่งทำ สามารถขายคืนกลับทางร้านได้ ทางร้านประเมินราคาจากความบริสุทธิ์ของทอง ชุบ ล้าง ซ่อมใหม่ ฟรีค่าแรงในระยะเวลารับประกัน รับซ่อม ชุบใหม่ เปลี่ยน เครื่องประดับที่ไม่ได้ซื้อกับเรา คุณภาพทอง มูลค่าสินค้า ออกแบบสั่งทำ Document Document 1 ฿ = 1 คะแนน สะสมยอดซื้อภายใน 1 ปี 1 ฿ = 1 คะแนน สะสมยอดซื้อภายใน 1 ปี 1 ฿ = 1 คะแนน สะสมยอดซื้อภายใน 1 ปี แลกคะแนน > 10,000คะแนน = 100บาท > 500,000คะแนน = ลด 5% > รับรางวัลหุ่นยนต์ทอง 96.5% แลกคะแนน > 10,000คะแนน = 100บาท > 500,000คะแนน = ลด 5% > รับรางวัลหุ่นยนต์ทอง 96.5% แลกคะแนน > 10,000คะแนน = 100บาท > 500,000คะแนน = ลด 5% > รับรางวัลหุ่นยนต์ทอง 96.5% รายละเอียด ติดต่อเรา

  • ดูราคาทอง คำนวณราคาสินค้า| ต้นมะขามช่างทอง

    Calculator Gold Price Sellig price Return items Service charge Saving Program Payment option > Gold Price > Calculator Calculator Gold Price วิธีคำนวนราคาทอง ต่อบาท (15.2กรัม) ทอง 96.5% ทอง 99.99 ทอง 90% ทอง 750 (18K) นาก (10K) ราคาทอง 96.5% คิดราคาทองตามราคาสมาคมฯ วิธีคิดค่าบริการ **ราคาเฉพาะค่าทอง ไม่รวมค่าทำ สำหรับคำนวนราคาสินค้าบนเวปไซต์ **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทอง 96.5% ทอง 99.99 ทอง 90% ทอง 750 (18K) นาก (10K) ราคารับซื้อทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ หัก 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อ ซื้อจาก TMK Gold รับซื้อ หัก 8% หรือมากกว่า จากราคาทองคำแท่งรับซื้อ ซื้อจากที่อื่น หรือของชำรุด เฉพาะทองที่ซื้อกับ TMK GOLD เท่านั้น ไม่รวมค่าเพชร-พลอยอื่นๆ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากตกลงราคารับซื้อได้แล้ว ผู้ซื้อจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารภายใน 1-3 วันหรือแล้วแต่กำหนด Sellig price Return items Trading View Service charge โปรแกรมออมทอง หรือผ่อนชำระ ผ่านระบบ PayPal มัดจำค่าสินค้า ฿ 5,000 5,000฿ ชำระครั้งเดียว 5,000 บาท (ชำระเงินที่เหลือวันรับสินค้า) เลือกรายการนี้ ชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท ชำระค่าส่วนต่างราคา ณ วันรับสินค้า จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ (ค่าส่ง 1%) สามารถยกเลิก และขอคืนเงินได้ (หัก 3% ทุกกรณี) แยกจ่ายเป็นรายเดือน ฿ 5,000 5,000฿ ทุก 1 เดือน รวม15,000 ฿ แยกจ่ายนาน 3 เดือน(ชำระเงินที่เหลือวันรับสินค้า) มีอายุใช้งาน 3 เดือน เลือกรายการนี้ ชำระ ทุก 30 วัน ครั้งละ 5,000 บาท ชำระรวม 3 เดือน (รวม 15,000 บาท) ชำระค่าส่วนต่างราคาสินค้า ณ วันรับสินค้า จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ค่าส่ง 1% สามารถยกเลิก และขอคืนเงินได้ (หัก 3% ทุกกรณี) มัดจำ ซื้อทองคำแท่ง ฿ 30,000 30,000฿ ชำระเงินส่วนต่างวันรับสินค้า เลือกรายการนี้ ทองคำแท่ง 96.5% หนัก 152 กรัม (10 บาท) จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันราคาทอง 081-684-8000 ถ้าไม่มีการติดต่อยืนยันราคาทอง ลูกค้าสามารถขอเงินมัดจำคืนได้ เลือกกำหนดราคาทองได้หลังชำระเงินมัดจำ และก่อนรับสินค้า ลูกค้าต้องชำระค่าส่วนต่าง ภายใน 3 วัน หลังยืนยันราคาทอง สามารถฝากทองไว้กับทางร้านได้ /สั่งขายได้หลังยืนยันราคาซื้อ ชำระเงินครบ ณ วันรับสินค้า กรณีลูกค้าขอคืนเงิน หรือ ต้องการยกเลิกรายการ หากชำระด้วยเงินสด สามารถขอคืนเงิน เต็มจำนวน หรือ หัก 3% หากชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ติดต่อ 081-684-8000 หรือ support@tmkgold.com Saving Program Payment option เลือกชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ทาง Email หรือ LINE หรือ โทร 081-684-8000 หรืออ่าน FAQ We are accepted cryptocurrency (BTC, ETH, USDT, PAXG, XRP, ADA) Please contact : Email หรือ LINE หรือ โทร 081-684-8000 หรือ ติดต่อเราที่นี่

ดูทั้งหมด
bottom of page